Startmöte

Mätning av blodtryck

Blodtrycket har en betydande roll för din framtida hälsa.

Med regelbundna kontroller kan du påverka ditt blodtryck i positiv riktning genom en sundare livsstil.

Högt blodtryck

Ett rekommenderat normalt blodtryck ska ligga på     

max 140 i övertryck (systoliskt tryck då hjärtat drar ihop sig)     

max 90 i undertryck (diastoliskt tryck, hjärtat slappnar av mellan slag)

Om blodtryck ligger

över 140/90

behöver nya mätningar göras vid tre olika tillfällen.

Är värdet fortfarande förhöjt behöver kontrollen följas upp av läkare.

Ett värde på

över 160/100

behöver följas upp av läkare.  Läs mer

Lågt blodtryck

Ett lågt blodtryck (hypotoni) kan orsaka svimning, hjärtsjukdomar samt leda till endokrina sjukdomar. Vid svår hypotoni kan viktiga organ berövas näringsämnen och syre, detta kan leda till ett livshotande tillstånd. Vid mild hypotoni krävs oftast ingen behandling.

Ligger blodtrycket under 100 i övertryck med symtom, rekommenderas kontroll av läkare. Läs mer

Mätning av pH-värdet

Vissa födoämnen är syrabildande och andra är basbildande.

För att få en bra balans i kroppen med ett normalt pH-värden (7,0-7,2) rekommenderas att man dagligen äter sju gånger så mycket basbildande som syrabildande kost.  Läs mer

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)