Mineraler

Mineral                              Funktion                            Bristsymtom                      Källa

Zink                                    Möjliggör enzym-               Försämrad                           Ostron, jäst,

                                          reaktioner i kroppen.           sårläkning,                         krabba, kött,

                                          Viktig för Tymus.               nedsatt immun-                    lever,

                                          Har virusdödande               försvar, vita prickar             pumpa-

                                          egenskaper.                        på naglarna.                       kärnor.

 

Koppar                                Viktigast för hjärtat            Järnbrist eftersom               Lever, skal-

                                            då det bidrar till ett            kopparbrist hämmar            djur, jäst,

                                            starkt hjärt- och kärl-          järnupptaget.                       oliver,

                                            system.                                Håravfall och                      nötter, smör,

                                            Cellernas försvar                 brister i hårets                     bovete, råg-

                                            mot fria radikaler.               pigmentering.                      mjöl.

 

 

Järn                                     Transporterar syre               Blodbrist,                            Kött, kakao,

                                            från lungorna                      trötthet,                               pumpa-

                                            genom blod-                       kraftlöshet,                         kärnor, ägg,

                                            banorna till                          yrsel, blekhet,                     persilja,

                                            kroppens vävnader.            andfåddhet.                        sardiner.

 

Magnesium                         Viktiga funktioner                 ADHD,                               Vetekli,

                                         i bl a i muskel- och              hjärtsjukdomar,                   mandlar,       

                                         nervceller. Lugnande            sömnlöshet,                         cashew-

                                            och förhindrar nervös         migrän,                                nötter,

                                            hyperaktivitet.                    förstoppning.                        råris.

 

Kalcium                              Nödvändig för upp-           Benskörhet, stör-                Ost, mandlar

                                            byggnad av skelett,            ningar i nervsyst-                persilja, tofu

                                            tänder, muskler och            emets och muskler-             sesamfrön,

                                            nervsystem.                         nas funktion.                       fikon

 

Kalium                                Skyddar kroppens              Trötthet och svaghet,          Vetekli,

                                            organ mot                           stress, utmattning,              torkad frukt,

                                            översyrning.                        högt blodtryck, ödem,        mandlar,

                                            Stimulerar levern                sömnlöshet, hjärtsvikt,        solrosfrön,

                                            och reglerar                         nedsatt tillväxt samt           avokado,

                                            hjärtrytmen.                        leverstörningar.                   pekannötter.

 

Jod                                      Viktig för hormonerna        Struma och sköldkörtel-     Alger, fisk,

                                           som bildas i sköld-              sjukdomar som leder          skaldjur,

                                           körteln. Ansvarar även       till störningar i kroppens     jodberikat

                                           för kroppens produktion     ämnesomsättning.               salt.

                                           av alla hormoner.

 

Mangan                               Främsta uppgift är att         Orsakar ben- och                Fullkorns-

                                            försvara cellen mot             broskbildningar,                  produkter,

                                            fria radikaler.                      nedsatt hjärnfunktion,        nötter,

                                            Stärkande för ledband        yrsel och dåligt                   lingon,

                                            och skelett.                         balanssinne.                        sesamfrön.

 

Krom                                  Omsättning av                    Hämmar proteinsyntes        Äggula, jäst,

                                            blodsockret,                        och stör omsättningen        kött, ost,

                                            reducerar blodfetterna        av glukos och fett.              lever, kli

                                            och kan öka                        Ger sockersug och              honung,

                                           fettförbränningen.              kan ge ökad                        potatis,

                                           Främjar aminosyre-             glukosintolerans.                grönsaker,

                                           transporten.                                                                       frukt.

 

Selen                                   Antioxidant som är             Växtvärk, allergi,                Smör, njure,

                                            viktig för cellförsvaret        reumatiska besvär,              paranötter,

                                            mot fria radikaler.               MS, akne, ångest,               lever, råris,

                                            Skyddar även mot              trötthet, depression,            fisk, ägg,

                                            tungmetaller  och är            nedsatt mental                    öl, bovete.

                                            cancerförebyggande.          skärpa.                              

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)