Hårmineralanalys

Ditt hår innehåller alla mineraler som finns i kroppen och en håranalys visar tydligt mineralstatusen i din kropp. Med hjälp av analysen får du fram vilka mineraler som behöver tillföras för att kroppen ska komma i balans.

En håranalys visar alltså den inre miljön i kroppens celler under en längre tidsperiod. Håret kan jämföras med en kalender över vad som intagits under en lång tid, månader till år. Även toxiska ämnen fastnar och håranalyser används idag även inom rättsväsendet, där man bland annat kan kartlägga användandet av droger.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)