Kostkompetens - den lätta vägen till en sund hälsa

 

Välkommen till ett friskare och hälsosammare liv

Kostkompetens erbjuder professionell kost- och hälsorådgivning till både företag och privata kunder.

Med våra individuella kostprogram kan du kraftfullt ta kontroll över din hälsa. Hälsorådgivningen ger dig ökade kunskaper om kostens viktiga betydelse för hälsan och ger dig insikter om hur du kan uppnå ett friskt och hälsosamt liv.

Kostprogrammen är baserade på forskningsstudier samt flera års erfarenhet av att framgångsrikt optimera hälsan hos människor med olika sjukdomstillstånd som t ex diabetes, högt blodtryck, trötthet, allergier, astma, led- och muskelvärk, övervikt samt ADHD. Dietförändringarna har även maximerat individers hälsa och gett dem större livsglädje, högre arbetsnärvaro och effektivitet.

Kostkompetens arrangerar inspirerande och spännande kost- och hälsoföreläsningar till så väl företag, förskolor och organisationer.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Kostkompetens, Tel. 070-48 28 744 

Kostkompetens drivs av Jessica Sundmark som är professionell Näringsterapeut.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)